Styrelse & kommitté

Styrelse

Ni når Idrefjällens golfklubb den här vägen:

Idrefjällens Golfklubb
c/o Agneta Martinsson
Bolagsvägen 6
797 71 Idre

Tel: 070- 217 2654      Mail: golf@idrefjall.se

Ordförande

Lennart Hjelm

070-245 57 70
hjelm.idre@gmail.com

Vice ordförande

Mikael Dahlström

070-511 77 46
idremikael@gmail.com

Sekreterare

Cecilia Douhan

070-345 80 59
ceciliadouhan@hotmail.com

Kassör

Ingalill Svedmyr-Johansson

070-357 00 18
ingalill@svedmyr.se

Ledamöter

Agneta Martinsson 

073-078 52 25 
agnetaidre46@gmail.com

Elin Persson

070-537 82 51
elin.persson99@hotmail.com

Erik Ebers

072-225 45 12 
erikebers98@gmail.com

Thomas Löland

+47 916 117 11
thloeland@gmail.com

Suppleanter

Alf Johansson

070-670 98 62 
alf@nilalf.se

Bo Rex

070-585 07 44 
bo@rex.com.se

Per Sjövold

+47 951 872 09
edsjovol@bbnett.no

Webbmaster

Jan Heder

070-440 01 80,
jan.heder@telia.com

Valberedning

Mari Sponberg (sammankallande)

076-774 40 60
sponbergmari@gmail.com

Ingen text

Stig Arne Rolfsson

070-236 51 22
idreguten@gmail.com

Kommittéer

Klubbens kommittéer bedrivs av ideella krafter. Deras arbete och engagemang utgör en viktig del i klubbens organisation.

 

Medlem

Agneta Martinsson 

073-078 52 25 
agnetaidre46@gmail.com

Bana

Alf Johansson

070-670 98 62 
alf@nilalf.se

Tävling

Mikael Dahlström

070-511 77 46
idremikael@gmail.com

Herr

Erik Ebers

072-225 45 12 
erikebers98@gmail.com

Dam

Agneta Martinsson 

073-078 52 25 
agnetaidre46@gmail.com

Junior

Elin Persson

070-537 82 51
elin.persson99@hotmail.com

Fredrik Litzén

070-603 00 45