Styrelse & kommitté

Styrelse

Ni når Idrefjällens golfklubb den här vägen:

Idrefjällens Golfklubb
c/o Lennart Hjelm
Kari Ols väg 13
797 71 Idre

Tel: 070- 217 2654      Mail: golf@idrefjall.se

Ordförande

Lennart Hjelm

070-245 57 70
hjelm.idre@gmail.com

Vice ordförande

Mikael Dahlström

070-511 77 46
idremikael@gmail.com

Sekreterare

Bo Rex

070-585 07 44
bo.rex@idrefjall.se

Kassör

Ingalill Svedmyr-Johansson

070-357 00 18
ingalill@svedmyr.se

Ledamöter

Oliver Staffansson

070-547 47 74
oliverstaffansson@gmail.com

Valberedning

Josefin Norell, ordförande

070-770 52 16 
josefin.norell@hotmail.com

Lars Törnfeldt

070-255 71 83
lars.tornfeldt@telia.com

Pierre Gustavsson

076-349 33 44
pierreidre@gmail.com

Webbmaster

Jan Heder

070-440 01 80
jan.heder@telia.com

Kommittéer

Klubbens kommittéer bedrivs av ideella krafter. Deras arbete och engagemang utgör en viktig del i klubbens organisation.

 

Dam

Agneta Martinsson

073-078 52 25
agnetaidre46@gmail.com

Herr

Oliver Staffansson

070-547 47 74
oliverstaffansson@gmail.com

Tävling

Mikael Dahlström

070-511 77 46
idremikael@gmail.com

Medlem

Vakant

 

Junior

Elin Persson

070-537 82 51
elin.persson99@hotmail.com

JUn

Cecilia Douhan 

070-345 80 59
cceciliadouhan96@hotmail.com

Paragolf

Thomas Löland 

+47-916 11 711
thloeland@gmail.com